Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

hasandra
17:43
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viadivi divi

May 31 2019

hasandra
22:13
8409 0704
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin
hasandra
22:12
3596 3d65
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
hasandra
17:53
6420 90b4 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
hasandra
17:26
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
hasandra
17:26
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
hasandra
17:25

May 29 2019

hasandra
21:54
2891 a644 500
moments
Reposted bylobek lobek
hasandra
21:49
2880 94eb 500
Reposted byanderer-tobirunkensteinMeeresbrautPsaikovairaanderer-tobikrolfasolekidjet
hasandra
21:49
2878 e892 500
Gdybym była drzewem to właśnie tym.

Bardo.
Reposted byerrortryagaingretsii
hasandra
21:48
2877 5bcd 500
Reposted byblaugranaaakrolfasolek
hasandra
21:48
2876 7194
hasandra
21:15
2811 8fd0 500
rly mom? Is it for me? 
Reposted byLonePoProstugreywolfvictorianhaftowanaksiezniczkablaugranaaamisioslaw
hasandra
21:04
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viapsychopath psychopath
hasandra
21:03
4177 30bb
Reposted frompiepszoty piepszoty viapsychopath psychopath
hasandra
21:03
5253 fd3a 500
hasandra
21:03
Jak na kogoś kto jest miły to zachowujesz sie jak suka.
— Ziomalki
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
21:02
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
hasandra
21:02
3213 42a7
Reposted fromyourjinx yourjinx viaparrtyzant parrtyzant
21:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl