Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

hasandra
21:55
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - Serce w Paryżu
Reposted frompsychodelik psychodelik viamorsik morsik
hasandra
20:25
7898 d424
20:24
9635 51fb 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viaasylopath asylopath
hasandra
20:24
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viaasylopath asylopath
hasandra
20:23
0942 0e03 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viairmelin irmelin
hasandra
20:23
6308 36c0 500
hasandra
20:22
7360 0fe7 500
Reposted fromPoranny Poranny viamarlylee marlylee
hasandra
20:04
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
hasandra
20:03
9619 5064
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
hasandra
20:03
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 15 2018

hasandra
23:41
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaasylopath asylopath
hasandra
23:41
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaasylopath asylopath
hasandra
21:42
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaasylopath asylopath
21:42
7191 73e7
Reposted fromrottentomate rottentomate viaasylopath asylopath
21:42
7707 99f1
Reposted fromheartaddicted heartaddicted vianikotyna nikotyna

January 14 2018

hasandra
23:19
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
hasandra
23:17
1738 51c1
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaMsChocolate MsChocolate
23:17
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaMsChocolate MsChocolate
hasandra
23:16
hasandra
23:15
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl