Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

hasandra
19:25
hasandra
19:25
Musisz wiedzieć, że nie jest łatwo, lecz warto walczyć. Są rzeczy, które docierają o ciebie dopiero gdy miną. Są dni, które nabierają sensu dopiero wieczorem.
— Krzysztof Szczyciński – Deszcz padający od środka najbardziej
hasandra
19:25
2610 9a42
Reposted fromnezavisan nezavisan viaasylopath asylopath
hasandra
19:24
4645 2ac1
Reposted frommistic mistic viaasylopath asylopath

October 12 2016

hasandra
21:30
I to wszystko psu na budę bez miłości.
— Jan Twardowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives

October 05 2016

hasandra
08:46
8773 c2ac
Reposted fromlumpy lumpy viadivi divi
hasandra
08:45
4721 bf78 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadivi divi
hasandra
08:45
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viadivi divi
hasandra
08:45
8965 9779
fun in the sun
hasandra
08:44
6875 b0a6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaasylopath asylopath
hasandra
08:43
8310 3e9e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
hasandra
08:40
3926 a01f
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki
hasandra
08:33
1821 9139
Reposted fromscorpix scorpix viaSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki
hasandra
08:30
1079 0a15 500
Reposted fromXavax Xavax viaSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki
hasandra
08:30
9708 8a9d 500
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki
hasandra
08:29
Reposted fromSeksHitlerLizaki SeksHitlerLizaki
hasandra
08:29
Reposted frommesoup mesoup viatoniewszystko toniewszystko
hasandra
08:29
hasandra
08:28
hasandra
08:28
8308 dfd0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl