Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

hasandra
14:54
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
hasandra
14:53

November 05 2019

hasandra
17:07
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaRudeGirl RudeGirl
hasandra
17:07
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
hasandra
17:03

September 27 2019

hasandra
20:05
7090 1ac6 500
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
hasandra
20:03
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives

September 07 2019

hasandra
16:19
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
hasandra
16:19
Uśmiecham się gdy Ty się uśmiechasz, płacze gdy Ty płaczesz, gniewam się gdy Ty się gniewasz
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamyou myou
hasandra
16:18
0128 cafb
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
16:18
hasandra
16:18
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viamefir mefir
hasandra
16:17
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir
hasandra
14:42

August 31 2019

hasandra
19:51
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viadivi divi
hasandra
19:51
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
19:43

August 18 2019

hasandra
20:17
9923 f35d 500
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
hasandra
20:16
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikmikmik mikmikmik
hasandra
20:16
Reposted fromlaserpony laserpony viasimons simons
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl