Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

hasandra
16:19
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
hasandra
16:19
Uśmiecham się gdy Ty się uśmiechasz, płacze gdy Ty płaczesz, gniewam się gdy Ty się gniewasz
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamyou myou
hasandra
16:18
0128 cafb
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
16:18
hasandra
16:18
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viamefir mefir
hasandra
16:17
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viamefir mefir
hasandra
14:42

August 31 2019

hasandra
19:51
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viadivi divi
hasandra
19:51
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
19:43

August 18 2019

hasandra
20:17
9923 f35d 500
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
hasandra
20:16
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikmikmik mikmikmik
hasandra
20:16
Reposted fromlaserpony laserpony viasimons simons
hasandra
20:16
9340 dd9d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszczepan szczepan
hasandra
20:15
2403 f3b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hasandra
20:13
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
hasandra
20:12
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viazielono zielono

August 16 2019

hasandra
21:12
1030 41ef 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hasandra
21:08
1523 a455 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hasandra
21:08
8564 afbc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl