Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

hasandra
22:43
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
hasandra
22:42
5410 ee35 500
Reposted fromhagis hagis viaciarka ciarka
hasandra
22:41
hasandra
22:41
8943 656f 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
hasandra
22:41
7090 197d 500

October 23 2018

hasandra
22:20
0723 a71f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin

October 22 2018

hasandra
15:29
hasandra
10:29
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
hasandra
09:24
4066 6cfb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
hasandra
09:24
9882 08ef

October 20 2018

hasandra
16:24
hasandra
16:23
8289 44a6 500
Reposted byem82callasmisioslaw
hasandra
16:22
hasandra
16:16
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparrtyzant parrtyzant
hasandra
16:16
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viairmelin irmelin
hasandra
16:16
hasandra
16:16
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

October 16 2018

hasandra
12:27
Kortez - Pierwsza
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
hasandra
12:27
Piotr Zioła / Flirtini - Bilet
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
hasandra
12:16
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaeskapizm eskapizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl