Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

hasandra
20:15
hasandra
20:15
– Tak więc zostaliście bez pociechy duchowej?
– Jest wódka.
— a.sapkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialabellavita labellavita
hasandra
20:15
hasandra
20:15
 Są miejsca, gdzie dobre myśli łatwiej odnajdują człowieka.
— Joanna M. Chmielewska
Reposted fromIriss Iriss vialabellavita labellavita
hasandra
20:14
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
hasandra
20:14
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viamisiaczek95 misiaczek95
hasandra
20:13
4384 4474
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamisiaczek95 misiaczek95
hasandra
20:13
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
— mętlik...
hasandra
20:13
9688 87fd
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamisiaczek95 misiaczek95
hasandra
20:13
0524 b984 500
hasandra
20:13
9577 93a9
hasandra
20:13
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
hasandra
20:12
0804 c709 500
hasandra
20:12
6461 1fa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
hasandra
20:12
1088 0c71
Reposted fromkaiee kaiee vialonelyjulia lonelyjulia
hasandra
20:11

May 11 2015

hasandra
05:11
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viamalewka22 malewka22
hasandra
05:10
4128 73d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialadybirdka ladybirdka
05:10
hasandra
05:10
9990 f236
Reposted frompeper peper vialadybirdka ladybirdka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl