Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

hasandra
22:55
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hasandra
22:42
1472 9bb5 500
22:42
hasandra
22:42
1896 76be
hasandra
17:56
9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viamyownreality myownreality
hasandra
17:55
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viamyownreality myownreality

September 13 2018

hasandra
12:05
5054 7e3e 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viairmelin irmelin
12:04
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaparrtyzant parrtyzant
hasandra
12:03

August 19 2018

hasandra
07:45
hasandra
07:44
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viaparrtyzant parrtyzant
hasandra
07:43
hasandra
07:43
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vialittle-things little-things
hasandra
07:42
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarlylee marlylee
hasandra
07:42
7742 0cf6
hasandra
07:42
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem
— Bitamina - Pytanie do niej
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
hasandra
07:41
5780 6194 500
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
hasandra
07:41
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hasandra
07:41
0977 66ee
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
hasandra
07:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl